FILOSOFIE


Yellow Sound

CoachingFILOSOFIE


Onze werkwijze gaat uit van kernbegrippen uit de positieve psychologie, waarbij de nadruk ligt op omstandigheden die het welbevinden vergroten. Samen gaan we opzoek naar omstandigheden waarin jij weer tot bloei kunt komen. Daarnaast geloven wij in een holistische kijk op de mens. Zo zijn we ervan overtuigd dat mind en lichaam sterk verbonden zijn. Ondanks dat we in een tijdperk leven waarin de nadruk veel meer op de ratio (het denken) ligt, geloven we dat we beter voor onszelf zouden kunnen zorgen als we óók weer leren voelen en leren leven vanuit het hart. Dit begint allemaal bij bewustwording. Om te oefenen met bewustwording in je lichaam en mind gebruiken we dan ook vaak aspecten uit de mindfulness. Daarnaast is mindfulness bij uitstek de manier om belangrijke thema's uit de positieve psychologie direct te integreren in je dagelijkse leven. Doe jij er al je voordeel mee?

POSITIEVE PSYCHOLOGIE


Dit is een tak van de psychologie waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van positieve interventies. Deze interventies hebben als doel om het welbevinden te vergroten. Vraagstukken binnen de positieve psychologie worden dan ook geleid door de vraag "wat zijn de karakteristieken van mensen die gelukkig zijn?"


Het is een stroming die de nadruk legt op mogelijkheden in plaats van op onmogelijkheden.


Naar mijn mening moet psychologie zich net zo bezig houden met het bouwen van krachten, als met het repareren van zwaktes. Psychologie moet zich net zo bezig houden met het creeren van omstandigheden die het beste in jezelf naar boven brengen, als met het ondekken van omstandigheden die dit niet doen. Psychologie moet dan ook een wetenschap  zijn voor mensen die  meer betekenis willen in hun leven en zich tevens bezig houden met het genezen van psychopathologie.


Wanneer we zo praten over positieve psychologie krijg je misschien het idee dat het alleen maar draait om positiviteit en over het negeren van dingen die negatief zijn of die er mis gaan in je leven. Niets is echter minder waar! 

MINDFULNESS


"Mindfulness betekent aandacht geven op een bepaalde manier, gericht op het hier en nu, niet (ver)oordelend"


John Kabat-Zinn


Mindfulness gaat over meer aanwezig zijn bij je ervaringen van dit moment. Aaanwezig zijn, wat betekent dat nu? Bovengenoemde quote zegt het al, er zijn drie manieren van het beoefenen van aandacht die van belang zijn in de mindfulness.


- gerichte aandacht: je hele leven lang wordt er aandacht weggetrokken doordat we blootgesteld worden aan allerlei soorten prikkels. Dingen die we zien, dingen die we horen, die we denken en dingen die we voelen. Vaak laten we ons onbewust meevoeren door datgeen wat onze aandacht opeist. Wanneer je mindfulness gaat beoefenen leer je je aandacht met een bewuste intentie ergens naartoe sturen.


- aandacht in het hier en nu: in de mindfulness leer je je aandacht te richten op het huidige moment. We richten bewust onze aandacht op het moment, niet op het verleden en niet op de toekomst.


- niet (ver)oordelende aandacht: wanneer je mindfulness beoefent heb je een open, niet veroordelende houding als we onze aandacht richten op de ervaringen van het moment. Dit is een van de moeilijkste dingen binnen de mindfulness, we zijn immers zo gewend om onze ervaringen direct te categoriseren en te beoordelen in "mooi", "slecht", "fijn" of "lelijk".

REGULIERE PSYCHOLOGIE


De vraag " wat is er mis met mensen" heeft het denken van psychologen jarenlang gedomineerd. Als resultaat werd psychologie de wetenschap van ziektebeelden. Het werd een wetenschap met als hoofdtaak de psychopathologie waarbij de focus ligt op factoren die het leven moeilijk maken en hoe dit veranderd kan worden. Het hanteren van dit "ziekte model" heeft ons tal van belangrijke inzichten geven over hoe ons brein precies werkt en over de ziektebeelden die daarbij horen.

Geen wonder dat veel van de reguliere behandelmethoden hierop inspelen. Maak je een afspraak bij een psycholoog dan focus je je vrijwel altijd op de dingen die er niet goed gaan. Het gaat vrijwel altijd alleen maar over de dingen die anders zouden moeten. Gedachtenpatronen die veranderd moeten worden, of bijvoorbeeld het doorwerken van negatieve gebeurtenissen in je leven. Hoe waardevol dit ook is, naar mijn idee mist er dan nog iets.

Want door altijd te kijken naar wat er niet goed gaat in iemands leven en dit proberen op te lossen of weg te nemen, is de psychologie als wetenschap vergeten  aandacht te besteden aan factoren die het leven de moeite waard maken.

Daar komt positieve psychologie bij kijken!

 
POSITIEVE PSYCHOLOGIE IS GEENSZINS ALLEEN MAAR 'BLIJHEIDSKUNDE'


Namelijk, wanneer je alleen aandacht besteedt aan positiviteit en niet aan de negatieve dingen werkt, zullen problemen blijven voortbestaan. Dit zal je dus niet helpen om  te leren omgaan met de  uitdagingen in het leven. Dus in die zin is positieve psychologie niet bedoeld als  vervanging van de reguliere psychologie. Beiden stromingen zijn namelijk belangrijk en zeker ook complementair.


In mijn aanpak gebruik ik dan ook het beste van twee werelden om ervoor te zorgen dat jij gelukkiger en sterker in het leven komt te staan. Aan de ene kant zullen we werken aan het vergroten van positiviteit en de dingen die al goed gaan, want dit  zorgt ervoor dat je een buffer opbouwt om beter met tegenslagen te kunnen omgaan. Aan de andere kant zullen we werken aan de dingen die minder goed gaan zodat ook dat een plek kan krijgen, want ook van negatieve emoties kun je leren!

Mindfulness leert je dat je oké bent zoals je bent, ongeacht de problemen die je mogelijk ervaart. Mindfulness leert je dat er altijd moeilijkheden zullen of kunnen zijn; dit hoort immers bij het leven. Door mindfulness te beoefenen leer je daar afstand van te nemen en er als het ware in helikopterview naar te kijken. Door te leren observeren creëer je keuzemogelijkheid. Keuzemogelijkheid om zelf te kiezen wat je volgende stappen zijn en hoe je wilt reageren.


Mindfulness als tool..

Onderzoek wijst uit dat mindfulness is geassocieerd met verschillende positieve psychologische uitkomsten zoals hogere mate van zelfvertrouwen, hoger welbevinden, positiviteit, lagere mate van depressie en lagere angstlevels etc. Daarom gebruik ik mindfulness als de handvaten die jij nodig hebt om een gezonder, gelukkiger, betekenisvol en positiever leven te leiden.


Mindfulness kun je leren..

Daarnaast laat onderzoek keer op keer zien dat je mindfulness kunt leren en op die manier bijdraagt aan jouw gezondheid. Onthoudt dat mindfulness een natuurlijke menselijke capaciteit is en dat daarmee iedereen het trainen. Ook hier geldt: oefening baart kunst! Yellow Sound Coaching

De Verbinderij,

Molenveldstraat 90,

6001 HL, WEERT

Yellow Sound Coaching

Fort Willemweg 13b,

6219 PA, MAASTRICHT